Tietosuojaseloste

Vihreä ilo -toiminimen ”Vihreän ilon viesti” sähköpostilistan tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Vihreä ilo (Y-tunnus: 2841564-6)

Uudenpellonkatu 37, 20540 Turku.

YHTEYSHENKILÖ

Virpi Hirvensalo vihreailo@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Vihreän ilon viesti

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN TARKOITUS JA REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisterissä oleville henkilöille tiedotetaan Vihreän ilon uutisista ja tapahtumista.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteriin ei kerätä muuta tietoa kuin henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Rekisterin tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisteriä hyödynnetään ainoastaan MailChimp-palvelussa, jolloin tiedot voivat palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. MailChimp suhtautuu GDPR:n erittäin vakavasti ja on jo aloittanut vaadittavat työt prosessiensa ja järjestelmiensä kanssa. Lue tästä lisää.

Getting Ready for the GDPR

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Vihreä ilo pitää huolen omista käyttäjätunnuksistaan niin, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä Vihreän ilon MailChimp-tiliin. MailChimp huolehtii, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen

Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen tieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle.
Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa ”Peruuta tilaus”-toimintoa, tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin kohdassa ”tietojen käsittelyn tarkoitus” määriteltyihin tarpeisiin.